ग्रीन फाऊंडेशनचे राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर

9

🔸पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांची यादी

✒️यवतमाळ(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

यवतमाळ(दि.16सप्टेंबर):-ग्रीन फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने दिल्याजानाऱ्या राज्यस्तरीय पुरस्काराची नुकतीच घोषणा करण्यात आली आहे.!यावेळी ग्रीन फाउंडेशन,वृक्षमित्र,युवागौरव, समाजसेवक,कोरोना योद्धा,आदर्श पत्रकार हया विभागातील पुरस्काराची घोषणा मा.बाळासाहेब कोळपे माजी सह चेअरमन साधना सहकारी बैंक ग्रीन फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष मा.अमितजी जगताप,मनीष शेठ काळभोर उद्योजक प्रीतम पाटिल सचिव ग्रीन फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य यांनी घोषणा केली.!व पुरस्कार निवड़ीबद्दल अमोल भालेराव जिल्हाध्यक्ष-ग्रीन फाउंडेशन यवतमाळ जिल्हा यांनी सर्व मान्यवर यांचे अभिनदंन केले.!
पुरस्कार यादी-

*ग्रीन फाउंडेशन पुरस्कार-*
1)डॉ.महेंद्र घागरे,जि.पुणे
2)जिव्हाळा फाउंडेशन,बुधगाव ता.मिरज जि.सांगली
3)धनराज रघुनाथ दुर्योधन शिक्षक तक्षशिलानगर ता.राजुरा जि.चंद्रपुर
4)प्रशांत पाटिल जि.कोल्हापुर
5)पातोडा परिसर विकास संस्था 6)अनंत शांती सामाजिक संस्था. 7)रयत सामाजिक संस्था 9)सेवक सेवाभावी संस्था

*वृक्षमित्र पुरस्कार-*
1)डॉ.के.ए. तनवी ब्रम्हपूरी जि.बुलढाणा
2)डॉ.सौ.गायत्री धनवी ब्रह्मपुरी जि.बुलढाणा
3)कवडू देवाजी लोहकरे मु.पो.भिसी ता.चिमुर जि.चंद्रपुर
4)गोपाल भगवंतराव चव्हाण शिक्षक किनाळा ता.विलोली जि.नांदेड
5)ज्ञानेश्वर खांडरे
6)शामराव नारायणराव येवले शिक्षक मु.सातेफळ ता.वसमत जि.हिंगोली
7)सौ.मनीषा चौधरी आळमनेर
8)सौ.पुण्यरथा विट्ठल नगारे मु.शिसोला ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
9)राहुल गोविंदराव उंदरे मु.पो.शेलु ता.जि.वाशिम

*युवागौरव पुरस्कार-*
1)कु.मनीषा धनराज कांबळे मु.पो.ता.पुसद जि.यवतमाळ
2)स्वरूप सुंदरराज वैद्य जि.नांदेड
3)अभिजीत अविनाश कदम मु.पो.पळशी ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
4)प्रशांत नामदेव कदम मु.पो.ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
5)कु.तेजस्विनी लक्ष्मण कांबळे मु.शेंबाळपिम्परि ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
6)करण जयराम काळबांडे मु.पो.विडुळ ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
7)कु.आकांशा राहुल धुळे मु.पो.विडुळ ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
8)कु.अंजली रमेश बलखंडे मु.पो.विडुळ ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
9)कु.अनुजा किसन भगरे मु.पो.विडुळ ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
10)कु.शारदा नामदेव भगत मु.पो.मार्लेगाव ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
11)कु.शितल अशोक साठे मु.पो.मार्लेगाव ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
12)कु.प्रतिक्षा माणिक देशमुख मु.पार्डी पो.तरोड़ा ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
13)सर्वेश सतीश जोशी मु.पो.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
14)रोहित भारत भारवाड़े मु.पो.ता.उमरखेड़ जि.यवतमाळ
15)कु.अश्लेषा विजय हेडाऊ नागपुर
16)कु.लीना विनोद भंगाले मु.भुसावळ जि.जळगाव

*समाजरत्न पुरस्कार-*

1) डॉ.डी.जे जाधव
2) संतोष आव्हाड
3)महेश काजळे
3)पंकज चव्हाण
4)सुरेश राठोड
5) रूपेश आक्केवार
6)दिपक वाल्हे
7)योगेश भदाणे
8)सुप्रिम कोंदावळकर
9)डॉ.अक्षय पाटील
10)पाकिजा पटेल
11)जयहिंद सौनिक फाउंडेशन
12)शंकर पोवार
13)मनिषा चौधरी
14)मुक्ताराम सोनवणे
15)भास्करराव पाटील
16)सुमीत राठोड
17)अक्षय रामचंद्र पाटील
18)अवधुत आघाव
19) बालमुकुंद महाजन
20)पुंडलिक नागोराव भालेराव मु.पोमोतीनगर.ता.पुसद जि.यवतमाळ
21)मयुर ज्ञानेश्वर काकड़े जि.उस्मानाबाद
22)विट्ठल रामराव रनबावरे जि.परभणी
23)रामदास वाघमारे जि.औरंगाबाद
24)फिरोज खान अहमद खान मु.पो.ता.पुसद जि.यवतमाळ
25)आप्पासाहेब बाजीराव नरवड़े मु.पो.ता.पारनेर जि.अहमदनगर
26)लक्ष्मण जयसिंग कांबळे मु.पो.येड़ेनिवानी ता.वाळवा जि.सांगली
27)कांता साधु सुतार मु.पो.उमरी ता.पांढरकवड़ा जि.यवतमाळ
28)घनश्याम एकनाथ भामरे ता.जि.पालघर
29)सो.मंजू प्रकाश हेडाऊ जि.नागपुर
30)रवि प्रकाश टेकाटे जि.नागपुर
31)डॉ.मनोज देवदासजी तेलंग मु.वरोरा जि.चंद्रपुर
32)अमोल निवृत्ती भालेराव मु.पो.ता.पुसद जि.यवतमाळ
33)सौ.मनीषा चौधरी मु.किशोरनगर जि.नाशिक
34)प्रवीण सुरेश महाजन मु.कोठली ता.शाहादा जि.नंदूरबार
35)राजकुमार कांबळे औरंगाबाद
36)सौ.सुमन सोनी मु.भागलपुर बिहार
37)प्रमोद लक्ष्मण महाजन मु.पो.ढवळी ता.वाळवा जि.सांगली
38)रामराव पवार जि.मुंबई
39)नरेंद्र गुलाबराव बाविस्कार एरंडोल जि.जळगाव
40)सतीश जांगड़े मु.शिरोल जि.कोल्हापुर
41)घनस्याम एकनाथ भामरे मु.पढधे ता.जि.पालघर
42)अस्तित्व फाउंडेशन जि.नागपुर
43)संजय मोतीराम हेडाऊ जि.नागपुर
44)सौ.संगीता श्रीकांत बढ़े जि.वर्धा
*कोरोना योद्धा पुरस्कार-*
1)सौ.कोमल रोहित शिंदे जि.मुंबई
2)लक्ष्मण लटपुटे जि.परभणी
3)जनार्धन यशवंत बोटकर मु.मोर्शी ता.हवेली जि.पुणे
4)अमित ईखार शिक्षक मु.पारधीपोड (मु.)ता.नेर जि.यवतमाळ
5)सतीश जांगड़े कोल्हापुर
6)गणेश रामदास निकम मु.पो.गणेशपुर ता.चालीसगांव जि.जळगाव
7)प्रकाश लोखंडे मुख्याध्यापक मु.इसारवाडी जि.औरंगाबाद
8)योगेश नामदेव भदाने मु.मोहाडी उपनगर जि.धुळे
9)सुप्रीम माऊली कोढावळकर जि.जळगाव
10)फरझाना छिपा जि.राजसमंद
11)राजू उकंडराव घुले मु.समतानगर जि.वर्धा
12)श्रीराम साहेबराव महाजन जि.मुंबई
13)दत्ता विश्वनाथ रणवीर मु.पो.ता.पुसद जि.यवतमाळ
14)गोविंद नारायण वाघचोरे जि.अहमदनगर
15)सहेजाद आलम रांची
16)प्रल्हाद जाधव मु.विद्यानगर आरपाटी ता.आरपाटी जि.सांगली
17)सलमान खान सैफुल्ला खान पंचगवहान
18)राजकमल गरमल चव्हाण शिक्षक जि.ठाणे
19)सौ.शोभा माने शिक्षिका मु.कवडा ता.ओसा जि.लातूर
20)मंगेश शिंदे मु.अन्द्रसूल जि.नाशिक
21)सौ.संजीवनी सुर्यधन भामने जि.सातारा
22)रविन्द्र पाटिल ACP झोन
23)प्रणया अशोक DCP झोन
24)डी.एस.शिंदे PI कुर्ला
25)सतीश पवार PI नगर
26)मनीष पालानु असिस्टट कमिश्नर BMC वार्ड
21)डॉ.अशोक पांडे जि.कानगुणपुरा उत्तरप्रदेश
22)नारायण दत्तराव वाघमारे सावरगांव जि.परभणी

*आदर्श पत्रकार-*

1)राजेंद काळभोर दै.प्रभात
2) तुळशीराम घुसाळकर दै.लोकमत
3)सिताराम लांडगे दै.पुढारी
4)शरद पुजारी दै.केसरी
5) राम भंडारी दै.लक्षवेधी
6) राजेंद शिंदे स्टार महाराष्ट्र न्यूज
7) सचिन सुबे दैनिक प्रभात
9)अमोल अडागळे दै.सामना
10)धनराज साळुंखे दै.पुण्यनगरी
11)ईश्वर महाजन
12)प्रमोद गवळे
13)किशोर वाणी
14)रविंद्र गवळे
15)बी .एन पाटील
16) चिन्मय जगताप
17) योगेश मोरे
18)तानाजी चव्हाण
19)कुंदन बेलदार
20) जावेद शेख,
21)रामेश्वर एकनाथ राजपुत दै.पुण्यप्रताप
22)शकंर माहूरे मुख्य संपादक झेड न्यूज मीडिया
23)अब्दुल रहेमान चव्हाण
24)प्रदीप रोकडे मुख्यसंम्पादक लोकपालक
25)अमोल ईश्वर भालेराव मोहोळ जि.कोल्हापुर
26)संतोष शंकर औताडे नेवासा जि.अहमदनगर
27)चंद्रकात दुडे दै.पुण्यनगरी
28)विजय काळभोर दै.पुण्यनगरी
29)बापु धुमाळ दै.पुण्यनगरी
30)दिगंबर जोगदंड झुम न्यूज
31)सुरेश डांगे मुख्य संम्पादक पुरोगामी संदेश नेटवर्क