केंद्रीय भुजल प्राधिकरणाची परवानगी नसल्याने सहा आरओ वाँटर युनिट सील

31

🔺कुंडलवाडी नगरपरिषदेच्या पथकाची कारवाई

✒️अशोक हाके(बिलोली,तालुका प्रतिनिधी)मो:-9970631332

कुंडलवाडी(दि.16डिसेंबर):- येथील केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचा परवाना नसल्याचे कारणाने वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कुंडलवाडी शहरातील सहा शुध्दजल केंद्र दि.१५ डिसेंबर रोजी नगरपरिषद प्रशासनाकडून मुख्याधिकारी जी.एस.पेंटे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सील केले.विजयसिंह दुब्बल आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र प्रदूषण नियत्रंण मंडळ व इतर सह या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवाद नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यांची परवानगी प्रमाणपत्र, नाहरकत प्रमाणपत्र जर घेतले नसेल तर शुध्द(आरओ वाँटर) कँन विक्री करणाऱ्या पाणी विक्री युनीटधारकांविरूद्ध कारवाई करून युनिट सील करण्याचे निर्देश दिले होते.

तथापि यात केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय,जलसंधारण विभाग,नदी विकास आणि गंगा पुनर्रजीवन ,केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यांनी दि.२६ आँक्टोबर २०२० रोजी जाहीर सुचनेनुसार नमूद केल्याप्रमाणे ज्यांचे युनिट मायक्रो आणि स्माँल इंटरप्रायजेस (एमएसईएस) मध्ये १० हजार लिटरपेक्षा कमी पाणी जमीनीतून उपसा करतात त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे प्रतिपादित केले होते.अशा युनिटने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण नागपूर यांच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळविणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सदर निर्देश लक्षात घेता शहरातील सर्व ही पाण्याचे जार कँन विक्री युनिटधारकांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय व अनुषंगिक विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा त्यांच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र सादर न केल्याने कुंडलवाडी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी जी.एस.पेंटे यांच्या नेतृत्वाखाली गंगाधर पत्की,सुभाष निरावार,मुंजाजी रेणगुंडे,प्रतिक माळवदे,बालाजी टोपाजी, हेमचंद्र वाघमारे, राम पिचकेवार,प्रकाश भोरे, मारोती करपे, शुभम ढिल्लोड, विजय वाघमारे, भारत काळे यांच्या पथकाने जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई केली आहे.ऐन आठवडी बाजाराच्याच दिवशी वाँटर प्लाँट सील केल्याने शुध्द पाणी पिणारे शहर व परिसरातील नागरिकांना मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे.