इयत्ता 5 वी ते 8 वी शाळा/विद्यालय/आश्रमशाळांना सुरू करण्याची परवानगी

    54

    ✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)मो:-8888628986

    गडचिरोली(दि.25जानेवारी):-जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, गडचिरोली दीपक सिंगला, यांनी शासन परिपत्रकच्या आधिन राहून शासन निर्देशाप्रमाणे कोविड – 19 साथरोग अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा सीमाक्षेत्रामध्ये जिल्ह्यातील सर्व व्यवस्थापनातंर्गत येत असलेले शाळा, विद्यालय येथील इयत्ता 5 वी ते 8 वी चे वर्ग, वसतीगृह व आश्रमशाळा दिनांक 27 जानेवारी, 2021 पासून सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे.

    तसेच वेळोवेळी निर्गमित झालेले कोविड विषयक शासन निर्णय व मार्गदर्शक निर्देशांचे पालन करणे सर्व संबधितांना बंधनकारक असेल, असे जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी कळविले आहे.