औषधांच्या दुकानांमध्ये संध्याकाळी 8 वाजल्यानंतर  खाद्य पदार्थ विकरण्यास मनाई

✒️कुशल रोहिरा(सातारा,जिल्हा प्रतिनिधी)

सातारा(दि.5एप्रिल):-जिल्ह्यात औषधांच्या दुकानांमध्ये संध्याकाळी 8 वाजल्यानंतर आईस्क्रीम, चॉकलेट, स्नॅक्स, इ. खाद्य पदार्थ विक्री करत असल्याचे निर्दशनास आल्याने अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हादंडाधिकारी  शेखर सिंह यांनी जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये मेडिकल-औषधांचया दुकानांमध्ये संध्याकाळी 8 वा. नंतर अत्यावश्यक सेवा वगळता आईस्क्रीम, चॉकलेट, स्नॅक्स, इ. खाद्य पदार्थ विक्री करण्यास मनाई केली आहे.

                या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय -कायदेशीरर कारवाई करण्यात येईल.

महाराष्ट्र, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED