ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याना वाढीव वेतन व राहाणीमान भत्ता तात्काळ वाटप करावे – श्री सखाराम पोहिकर

✒️विशेष प्रतिनिधी(समाधान गायकवाड)

गेवराई(दि.20नोव्हेंबर):-गेवराई तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्यावतीने दि १६ नोव्हेबर रोजी मा गट विकास अधिकारी पं स गेवराई व मा तहसिलदार साहेब यांना निवेदनाद्वारे सुचित करण्यात आले की गेवराई तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याना गेली १० वर्षापासून राहीणीमान भत्ता व १० ऑगस्ट२०२० पासून वाढीव मानधन देण्यात आले नाही.

तेव्हा या दोन्ही मागण्या ३० नोव्हेबर पर्यत न दिल्यास १ डिसेंबर रोजी सकाळी ११: वाजता पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आदोलन करण्यात येईल आसा ईशारा गेवराई तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या वतीने निपाणी जवळका येथील कर्मचारी तुळसीराम ( तात्या ) लोणकर व गढी येथील ग्रामपंचायत कर्मचारी श्री सखाराम पोहिकर यांनी प्रसिद्वीप्रत्रकाद्वारे जाहिर केले

महाराष्ट्र, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED