💦पावसाळा💦

15

‘येरे येरे पावसा तुला देतो पैसा
पैसा झाला खोटा पाऊस आला
मोठा’
मे महिन्याचा उन्हाचा ताप कधी संपतो, नि गारगार करणारा पावसाळा कधी सुरू होतो याची सर्वजण वाट पाहत असतात. उन्हाने हैराण झालेले पशु,पक्षी,माणसे,मुले, पावसाने तृप्त होतात. म्हणून मुलेही पावसात आनंदाने नाचू लागतात.शाळेची सुरुवात, नवा वर्ग, नवे मित्र यांचे स्वागतदेखील पावसाच्या सुखद शिडकाव्यांनीच होते.अचानक एके दिवशी पावसाचे थेंब टपकू लागतात आणि सर्वांच्या तोंडून आनंदोद्गगार बाहेर पडतात आला, पाऊस आला! आणि या पावसाचे स्वागत करण्यासाठी लहानथोर सर्वच जण या पावसात चिंब भिजतात.जणू काही वर्षाराणीचे आगमन म्हणजे सुखाची पर्वणीच असते. ओकेबोके डोंगरही हिरवा साज चढवितात. रस्त्यावर निरनिराळ्या छत्र्यांची गर्दी दिसू लागते.शेती खूप महिन्यांनी तहान भागवीत तृप्त होतात.
खूप पाऊस आला की शाळेला सुट्टी असते.आई गरमगरम वडे तळते. सर्व रस्ते,मैदाने,पाण्याने भरून जातात.नद्यानाले तुडुंब भरून वाहू लागतात.अंगणातील तळ्यात मुले कागदी नावा सोडतात, बेडूक डराव, डराव करतात.
पावसाळ्यात मातीचा सुगंध मनाला मोहवतो.झाडांची पाने टवटवीत दिसू लागतात. सारे वातावरण ताजे टवटवीत होते.सर्व तरुण मुले धबधब्यांच्या खाली मनसोक्त डुंबून घेतात. सहलींना उधाण येते. आकाशात विजांचा कडकडात झाला की लहान बाळे आईला पकडून बसतात. पावसाळ्यात मैदाने हिरवेगार शालींचे पांघरूण घेतल्या प्रमाणे दिसतात.जसे काही नववधू आपल्या हरितशालूने सजली आहे. आणि नवा साज पांघरून बसली आहे.
श्रावणात तरी ऊनपाऊस लपंडाव खेळत असतात. ‘आला पाऊस गेला पाऊस मुले लागली नाचू’.पावसाळ्यात सर्वजण रेनकोट, छत्र्या, गमबूट या वेशात निराळेच दिसतात.पाऊस गरीब श्रीमंतांना सारखाच आनंद देतो. शेतकरी, कामकरी यांना तो वरदानच वाटतो.

सौ.भारती सावंत
मुंबई
मो:-9653445835

निसर्ग कविता

 

निळंशार आभाळ हे
माझ्या दारात फाटलं
लेक निघाली सासरी
आसू नयनात दाटलं

श्रावणाच्या चिंबसरी
ओघळती पागोळ्या
रंगसांगातीनं न्हाल्या
अंगणातील रांगोळ्या

करूनि मुक्त बरसात
पडलेय लख्ख ऊन
श्रावणसरींना झेलून
धूके पसार ते पिऊन

काळ्या मेघांनी साऱ्या
केली आकाशात दाटी
सौदामिनी कडाडली
पाखरे शहारली घरटी

काळ्या मेघांच्या रेघा
ओघळल्यात धरेवरी
पाखरेही झाली चिंब
पंखांची फडफड करी

पावसाची ओली गाणी
ओठी पाखरांच्या आली
वृक्षलतिका आणि वेली
भिजूनिया चिंब झाली

सौ.भारती सावंत
मुंबई
9653445835