ड्रोनद्वारे जिवती तालुक्यातील ६८ गावांचे होणार सर्वेक्षण

🔹देवलागुडा ग्राम पंचायतीतून झाली मोजणीची सुरूवात

✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(विशेष प्रतिनिधी)

जिवती(दि.2जुलै):- राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या २२ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामविकस मंत्रालय, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (पुणे) व भारतीय सर्वेक्षण विभाग (डेहराडून) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणमधील जमिनीचे जीआयएस आधारित ड्रोनद्वारे सर्वेेक्षण व भूमापन करण्याची योजना राबवली जात आहे. यात अत्याधुनिक ड्रोन मोजणी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून महाराष्ट्रातील सर्व गावांतील सर्व मिळकतधारकांचे मिळकतींचे मोजमाप व नकाशा तसेच आखिव पत्रिका तयार करण्याचे काम जलद गतीने सुरू आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील ६८ गावातील गावठान जमिनीची मोजणी केली जाणार असुन या ड्रोन कॅमेऱ्याच्या मोजणीची सुरूवात देवलागुडा ग्राम पंचायत येथून केली आहे. पाच मिनिटाच्या या ड्रोन सर्वेक्षणात संपूर्ण गावाचे भुमापन केले आहे.

         स्वामीत्व योजनेअंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षणाकरिता जिवती तालुक्यातील ६८ गावांची निवड झाली असून यासाठी पंचायत समिती स्तरावरून गावात चुना मार्किंग व तत्संबधी कामे तसेच स्वयंघोषणापञ, प्रमाणपञ ई, च्या कामाकरिता ग्रामसेवक व ग्रामपंचात कर्मचाऱ्यांना सुचना पञ देऊन संपूर्ण कामे करून घेतली आहे. भारतीय सर्वेक्षण विभागाचे ड्रोन तज्ञ अधिकारी मनिष ढोके, भुमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी प्रदिप बोरकर, राजेश जाधव, सोनम राठोड, ग्रामसेवक बाबाराव पोडे, व गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. जवळपास जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुक्यातील ड्रोन सर्वेक्षणाचे काम पुर्ण होत आले आहे. शेवटच्या टप्प्यातील जिवती तालुक्यातील गावातील गावठान जमिन मोजणीचे काम हाती घेतले असून लवकरच तालुक्यातील ६८ गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून चिमुर तालुक्यातील गावांची ड्रोन द्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे भारतीय सर्वेक्षण विभागाचे प्रमुख व ड्रोन तज्ञ्ज्ञ मनिष ढोके यांनी लोकशाही वार्ताशी बोलताना सांगितले.

◆ प्रतेक घराचा नकाशा होणार तयार
________________________
गावातील सर्व मालमत्तांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे सर्वेक्षण होऊन प्रत्येक घराचा नकाशा तयार होणार आहे. यामुळे आपल्या मिळकतीच्या सीमा व नेमके क्षेत्र समजण्यास मदत होईल. आपल्या मालमत्तेचे अधिकार अभिलेख पुरावा म्हणजेच मालमत्ता पत्रक मिळणार आहे. मालमत्ता पत्रक म्हणजेच गावठाणातील घर, जागेचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने त्याआधारे कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. तारण म्हणून मालमत्ताधारकाला जामीनदार राहता येईल. विविध आवास योजनेत मंजुरी सुकर होईल. तसेच मालकीसंबंधी तंटे, वाद मिटवण्यात कायदेशीर दस्तऐवज तयार होईल.
मालकी हक्कासंबंधी अभिलेख व नकाशा तयार झाल्याने आर्थिक पत उंचावण्यास मदत होईल. जागेची मालकी व हद्दीसंबंधी वाद किंवा तंटे मिटवण्यासाठी गावठाण भूमापन अभिलेख कायदेशीररीत्या प्रमाणित मानले जाईल, यामुळे वाद व तंटेही मिटतील. जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळता येईल.
_______________________
◆ ड्रोन सर्वेक्षणातून घराचा नकाशा, सार्वजनिक जागा, रस्ते, नाले यांचे नकाशे व अभिलेख तयार होणार असल्याने सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण होणार आहे.
             – राजेश जाधव
भुमापन अधिकारी,उपविभागीय भुमिअभिलेख कार्यालय जिवती

महाराष्ट्र, लाइफस्टाइल, सामाजिक , सांस्कृतिक

©️ALL RIGHT RESERVED