अमरावती जिल्ह्यात नव्याने ६६ कोरोना रुग्ण आढळले

  88

  ✒️शेखर बडगे(अमरावती,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9545619905

  अमरावती(दि.2ऑगस्ट):-संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ प्रयोगशाळेद्वारे अमरावती जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना आज दुपारी उपलब्ध करून दिलेल्या अहवालात ६६ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून अद्यापपर्यंत एकूण रुग्णांची संख्या २२९४ झाली आहे.

  🔺पॉझिटिव्ह रुग्णांचा तपशील खालीलप्रमाणे:-

  १. ६५, महिला, आदर्श नगर अमरावती
  २. ३१, पुरुष, जेवड नगर अमरावती
  ३. ४५, महिला, लड्डा प्लॉट बडनेरा
  ४. ३८, पुरुष, दस्तुर नगर
  ५. ३५, महिला, दस्तुर नगर
  ६. १३, बालक, खरकाडीपुरा अमरावती
  ७. २४, पुरुष, भाजी बाजार
  ८. ५१, पुरुष, नमुना गल्ली मस्जिद जवळ अमरावती
  ९. २०, पुरुष, दस्तुर नगर
  १०. ४५, महिला, म्हाडा कॉलनी अमरावती
  ११. ३९, पुरुष, पुनस्कर ले आऊट दिपक नगर राहटगाव
  १२. ५१, पुरुष, केवेल प्लॉट खोलापुरी गेट
  १३. ६०, पुरुष, सातेगाव ता. अंजनगाव सुर्जी
  १४. २६, महिला, यशोदा नगर नंबर १
  १५. २५, महिला, यशोदा नगर नंबर १
  १६. १३, बालिका, गोविंद नगर राजपेठ अमरावती
  १७. ८२, पुरुष, गोविंद नगर राजपेठ अमरावती
  १८. ३३, महिला, केकतपुर, अमरावती
  १९. १९, पुरुष, केकतपुर, अमरावती
  २०. ११, बालिका, केकतपुर, अमरावती
  २१. ३४, पुरुष, केकतपुर, अमरावती
  २२. ३७, महिला, पवन नगर जवळ नवी वस्ती बडनेरा
  २३. ४४, पुरुष, पवन नगर जवळ नवी वस्ती बडनेरा
  २४. ४०, महिला, पवन नगर जवळ नवी वस्ती बडनेरा
  २५. ५१, पुरुष, मिश्रा लाईन परतवाडा
  २६. ५५, पुरुष, महादेव खोरी गौतम नगर
  २७. ४२, पुरुष, यशोदा नगर बेनोडा शाळेजवळ अमरावती
  २८. ३४, पुरुष, अंजनगाव बारी
  २९. ३५, महिला, परडाईज कॉलनी अमरावती
  ३०. १२, बालक, परडाईज कॉलनी अमरावती
  ३१. ५, बालिका, परडाईज कॉलनी अमरावती
  ३२. ३, बालक, परडाईज कॉलनी अमरावती
  ३३. ३०, महिला, परडाईज कॉलनी अमरावती
  ३४. २८, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ३५. ३०, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ३६. २१, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ३७. १४, बालिका, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ३८. ३१, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ३९. ४०, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४०. ६२, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४१. २५, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४२. २५, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४३. २०, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४४. २७, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४५. ३६, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४६. ८२, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४७. ३०, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४८. ३२, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ४९. ३१, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५०. ३०, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५१. ४८, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५२. ७१, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५३. २८, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५४. ३५, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५५. ३४, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५६. ४४, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५७. १७, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५८. १५, बालक, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ५९. २१, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ६०. २७, महिला, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ६१. ३८, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ६२. ६३, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ६३. ६०, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ६४. ४६, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ६५. २६, पुरुष, धारणी क्वारंटाइन सेंटर
  ६६. ७०, महिला, दर्यापूर क्वारंटाइन सेंटर