महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरित 364 शेतकऱ्यांनी आधार प्रामाणीकरण करावे – जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला

16

▪️पात्र लाभार्थ्यी शेतकऱ्यांची पाचवी यादी प्रसिध्द

▪️12 हजार 611 शेतकऱ्यांचा खात्यात 62.10 कोटी रुपये जमा

✒️गडचिरोली(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

गडचिरोली(दि.7ऑगस्ट):-महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत गडचिरोली जिल्हयातील 15 हजार 791 शेतकऱ्यांपैकी 15 हजार 142 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. यापैकी 14 हजार 778 शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पुर्ण केलेले असुन, त्यापैकी 12 हजार 611 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 62.10 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. मात्र 364 शेतकऱ्यांनी अजूनही आधार प्रमाणीकरण पुर्ण केले नसल्याने त्यांना लाभ मिळालेला नाही. तरी संबंधित शेतकऱ्यांनी तातडीने आपले आधार क्रमांक प्रमाणीकरण पुर्ण करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी केले आहे.

दरम्यान, सदर योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची पाचवी यादी शासनाकडून प्रसिध्द करण्यात आली असुन, मय्यत खातेदाराच्या बाबतीत वारसदार चढले नसल्याने संबधित बँक व शासनस्तरावर योजनेत अडचणी येत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह इतर राष्ट्रीयकृत बँकामध्येही खाते असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 चा लाभ मिळत आहे. या योजने अंतर्गत प्रशासनाने व बँक यंत्रणेने आवाहन केल्यानुसार 14 हजार 778 शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पुर्ण केलेले आहे. परंतु बँक ऑफ इंडियातील 119 शेतकरी खातेदार, बँक ऑफ महाराष्ट्र 61, कॅनरा बँक 04, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया 06, जिल्हामध्यवर्ती सहकारी बँक 61, आय.डी.बी.आय. बँक 05, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 60 तर विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेतील 48 शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही.

कर्जमुक्तीच्या यादीत मय्यत खातेदारांचे नाव असल्यास मय्यत खातेदारांचे नातेवाईक अथवा कायदेशीर वारसदाराने आधार प्रमाणीकरण न करता आपली संपुर्ण माहिती दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 पर्यत संबधित बँक शाखेला पुरवावी. बँकेच्या नियमाप्रमाणे वारस लावण्याची प्रक्रिया पुर्ण करुन वारसाची नोंद कर्ज खात्यात करुन घेण्यासह याबाबतची माहिती दिनांक 10 ते 17 ऑगस्ट 2020 दरम्यान बँक पोर्टलवर भरणार असल्याने मय्यत खातेदारांच्या वारसदारांनी विहीत मुदतीत दुरुस्ती करुन घ्यावी असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. तर या योजने अंतर्गत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी पिक कर्ज घेण्यासाठी संबधित गटसचिव, बँक शाखेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन ज्ञानेश्वर खाडे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, गडचिरोली यांनी केले आहे.
*****