अद्यावत छायाचित्र मतदार याद्या अवलोकनार्थ उपलब्ध

30

✒️नरेश निकुरे(कार्यकारी संपादक)मो:-9823594805

चंद्रपूर(दि.15जानेवारी):-जिल्हयांतील 70-राजूरा, 71-चंद्रपूर (अ.जा.), 72-बल्लारपूर, 73-ब्रम्हपूरी, 74-चिमूर व 75-वरोरा या 6 विधानसभा मतदार संघाच्या 1 जानेवारी, 2021 या अर्हता दिनांकावर आधारीत छायाचित्र मतदार याद्या संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमानुसार अद्यावत करण्यात आल्या आहेत.

या मतदार याद्या दिनांक 15 जानेवारी, 2021 रोजी चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व मतदान केंद्रे, सर्व सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसिलदार यांचे कार्यालये, सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालये, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांचे कार्यालयांत मतदारांचे अवलोकनार्थ उपलब्ध करुन ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तरी सर्व संबंधित मतदारांनी याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अजय गुल्हाने यांनी कळविले आहे.