मनरेगा अंतर्गत गैरव्यवहार विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी आदेश देऊन कारवाई न करणा-या मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित पवार यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करा; रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन – डाॅ.गणेश ढवळे

  38

  ✒️गेवराई प्रतिनिधी(नवनाथ आडे)मो:-9075913114

  बीड(दि.2डिसेंबर);- जिल्ह्य़ातील विविध विभागातील मनरेगा अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रकरणात विभागीय आयुक्त औरंगाबाद तसेच जिल्हाधिकारी बीड यांनी आदेश देऊन सुद्धा चौकशीस जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित पवार यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी यासाठीच सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे यांनी दि. १३ डिसेंबर रोजी ना. संदिपानजी भुमरे यांच्या औरंगाबाद येथील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा ईशारा जिल्हाप्रशासनाला दिला आहे.

  सविस्तर माहीतीस्तव
  ___
  बीड जिल्ह्य़ातील मनरेगा अंतर्गत गैरव्यवहार प्रकरणात कारवाई करण्यास जाणीवपुर्वक टाळाटाळ करणारे उपजिल्हाधिकारी रोहयो जि.का.बीड, मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड, व चौकशी अहवालास दफ्तर दिरंगाई केल्याबद्दल संबधित प्रशासकीय आधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी दि.३० ऑक्टोबर रोजी तक्रार करून दि. ०८ नोव्हेंबर रोजी ना. संदिपानजी भुमरे रोहयो मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या औरंगाबाद येथील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन दिल्यानंतर दि.१ नोव्हेंबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय (रोजगार हमी योजना शाखा)औरंगाबाद यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांना सदर तक्रारीमध्ये नमुद मुद्यांच्या अनुषंगाने अर्जदार व अर्जातील मुद्यांच्या संबधित आधिकारी/कर्मचारी यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करून प्रकरणात तोडगा काढावा व अर्जदार यांना दि.०८ नोव्हेंबर रोजी ना. संदिपानजी भुमरे रोहयो मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या औरंगाबाद येथील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यापासुन परावृत्त करावे व केलेल्या कार्यवाहीबाबत अहवाल तात्काळ कार्यालयास पाठविण्यात यावा म्हटले असून विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांच्या पत्राच्या अनुषंगानेच जिल्हाधिकारी बीड यांनी मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड यांना आदेश दिले होते.

  विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी बीड यांच्या आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित पवार यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी यासाठी दि. १३ डिसेंबर रोजी ना. संदिपानजी भुमरे यांच्याऔरंगाबाद येथील कारवाई धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.