लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील वाद पक्षकारांच्या आपसी तडजोडीने निकाली काढण्याची संधी

  46

  शनिवार, दिनांक 11 डिसेंबर रोजी गडचिरोली न्यायालय तसेच तालुका न्यायालय अहेरी, आरमोरी, चामोर्शी, देसाईगंज, धानोरा, कुरखेडा, सिरोंचा येथे लोक अदालतीचे आयोजन

  ✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

  गडचिरोली(दि.8डिसेंबर):-महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे निर्देशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोलीच्यावतीने दिनांक 11 डिसेंबर, 2021 रोजी न्यायालयीन वाद राष्ट्रीय लोक अदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय, गडचिरोली तसेच तालुका न्यायालय, अहेरी, आरमोरी, चामोर्शी, देसाईगंज, धानोरा, कुरखेडा, सिरोंचा येथे आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील तडजोडीस पात्र व प्रलंबित वाद तसेच वाद दाखलपुर्व प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात येणार आहेत. यासाठी पक्षकार, अधिवक्ता तसेच नागरिकांनी राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये मोठया प्रमाणात आपसी तडजोडीने प्रकरणे निकाली काढावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली चे सचिव डी. डी. फुलझेले यांनी केले आहे.

  राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, 138 एन.आय. ॲक्ट प्रकरणे, भु-संपादन प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, दरखास्त प्रकरणे, बँकेशी संबंधीत प्रकरणे तसेच वाद दाखलपुर्व प्रकरणांमध्ये टेलीफोन, मोबाईल कंपनी संबंधीत वाद, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण प्रकरणे इत्यादी प्रकरणांचा समावेश असणार आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये पक्षकारांना आपली बाजु मांडण्याची संधी मिळणार असून दोन्ही पक्षकारांना मान्य असलेली तडजोड पक्षकारांच्या आपसी सहमतीने होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये झालेल्या न्याय निवाडयाचे, तडजोडीचे समाधान दोन्ही पक्षकारांना होत असते. तरी सर्वानी दिनांक 11 डिसेंबर, 2021 रोजी होणा-या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होऊन लाभ घ्यावा असे आवाहन अधिक्षक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांनी केले.
  ******